Paigaldamine

Robotniidud on võimalik ise paigaldada või siis kasutada meie spetsialistide abi. Enne paigaldust koostame eelprojekti ning peale paigaldust jääb sulle joonis niiduroboti piirdekaabli ning selle liitekohtade asukohast. Et saaksime teile kokku panna võimalikult täpse paigaldamise hinnapakkumise, palume meile saata kirjeldus või joonis niidetava ala välispiiridest ja eraldussaartest selle sees (nt. peenrad, suured puud, lamanduvate okstega põõsad jne). Küsi pakkumist.

2022. aasta hoojast on meil robotniidukite paigaldaja ka Tartumaal ja saame mugavalt pakkuda seda teenust ka Lõuna-Eestis.

Niiduroboti seadistamisel pea silmas:

Kõik robotniidukid vajavad asukohast sõltuvat paigaldust ja seadistust. Iga niiduala on ainulaadne oma maastikuiseloomu, olemasoleva ja tulevikuks planeeritava haljastuse ning suurusega. Õige niiduroboti valikul lähtu reeglist, et mida keerukam on roboti töökeskkond (eraldussaared, kitsad üleminekukoridorid jne.), seda suurem peab olema roboti standardpindala ülekate. Ülekate planeeritakse vastavalt keerukusele 10-50% maksimaalsest tehase poolt määratud pindalast.

Enne esmakordset paigaldust valmista niiduala põhjalikult ette. Veendu, et niidetaval alal ei ole nähtavaid ega varjatud takistusi nagu kivid, puujuured, oksad jne. Niiduroboti lõikekõrgust on võimalik seadistada madalamale kui tavalistel muruniitjatel, mida tavaliselt ka tehakse, mistõttu võivad märkamata jäänud takistused niidualal osutuda hiljem probleemiks.

Niiduala ülevaatust soovitame teha paaril korral niiduhooaja jooksul ja kindlasti igal kevadel, sest maapind on pidevas liikumises. Arvestama peab taimestiku muutumisega niiduperioodi jooksul, näiteks varakevadel on põõsaste ulatus väiksem kui vegetatsiooniperioodi kestel ning seega tuleks jätta põõsaste ümber piisavalt ruumi taime mahu muutumiseks. Hooaja jooksul eemalda suuremaks kasvanud oksad, mis takistavad niiduroboti tööd. Kui niidualal on suuremaid puid, siis veendu, et roboti põrkekõrgusel olev puu tüvi ei moodustaks nö. kaldteed, mida mööda saab robot üles liikuda ja võib seeläbi oma niiduteri kahjustada.

Enne paigaldust tuleb kogu kaabeldussüsteem ning laadimisjaama asukoht täpselt planeerida. Kui soovid niiduroboti ise paigaldada, soovitame koostada võimalikult täpne joonis perimeetri, juhtkaablite ning eraldussaarte tulevasest asukohast. Hiljem märgi joonisele kaablite jätkukohad, et signaali probleemide korral saaksid neid lihtsalt kontrollida. Kõige enam mõjutavad kaablite jätkukohtasid maapinna külmakõikumised, samuti muttide liikumine pinnases.

Paigaldusjuhend allalaadimiseks.

Robotitega anname kaasa ka paigaldamine ja kasutamise juhendi, millest saab veel täiendavat teavet.